UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Aici se poate găsi informație referitoare la gestionarea economică a fiecărui beneficiar al studiilor instituției.

Numărul de identificare (IDNP):

Numărul de identificare conține 13 cifre și poate fi găsit pe partea din spate a buletinului de identitate. Exemplu:

Sunt cazuri ca numărul de identificare (IDNP) să nu fi fost adăugat la admitere, sau din motivul factorului uman să fi fost introdus greșit și să nu corespundă cu cel din buletinul de identitate, evident informația despre gestionarea economică nu se va putea de obținut aici. Pentru aceste cazuri și informații suplimentare accesați lista de contacte: